GZS /
Arhiv novic
Pošlji prijatelju Verzija za tisk

Arhiv novic

Filter:
Razpis za štipendije za športnike in športnice v RS za šolsko/študijsko leto 2020/2021

Razpis za štipendije za športnike in športnice v RS za šolsko/študijsko leto 2020/2021

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport v RS ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji, objavlja:

Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2020/2021

ROK ZA ODDAJO VLOGE: najkasneje do 5. 10. 2020, 23:59
Upošteva se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum oddaje na kuverti).

Več o vsebini in postopku razpisa lahko preberete na povezavi.

7.9.2020
Covid-19 priporočila Gimnastične zveze Slovenije za organizacijo in izvedbo tekmovanj

Covid-19 priporočila Gimnastične zveze Slovenije za organizacijo in izvedbo tekmovanj

Objavljamo Priporočila Gimnastične zveze Slovenije (GZS) za organizacijo in izvedbo tekmovanj ter za izvedbo treningov pod prilagojenimi pogoji z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2SARS-CoV-2, za obdobje 1. 9. 2020 – 31. 12. 2020 s pripadajočimi prilogami.

4.9.2020
Tudi letos odpiramo vrata gimnastičnih dvoran

Tudi letos odpiramo vrata gimnastičnih dvoran

Gimnastična zveza Slovenije v sklopu evropskega tedna športa, ki bo potekal od srede, 23. septembra 2020, do srede, 30. septembra 2020, odpira vrata gimnastičnih dvoran.

27.8.2020
Pisarna Gimnastične zveze Slovenije spet odprta

Pisarna Gimnastične zveze Slovenije spet odprta

Pisarna Gimnastične zveze Slovenije bo od srede, 1. julija 2020, ponovno odprta. Za obiskovalce bo odprta od 9. do 12. ure oz. glede na predhodni dogovor z osebjem zveze.

30.6.2020
Znani so novi datumi evropskih prvenstev panog

Znani so novi datumi evropskih prvenstev panog

 Evropska gimnastična zveza je danes objavila nove datume evropskih prvenstev. Ti so sledeči:

 • moška športna gimnastika: 9.-13 december 2020, Baku, Azerbajdžan,
 • ženska športna gimnastika: 17.-20. december 2020, Baku, Azerbajdžan,
 • ritmična gimnastika: 26.-29. november 2020, Kijev, Ukrajina.

Prilagojen urnik domačih tekmovanj sledi v kratkem.

4.6.2020
FIG je objavila posodobljena pravila kvalifikacij za OI Tokio

FIG je objavila posodobljena pravila kvalifikacij za OI Tokio

 Mednarodna gimnastična zveza je danes objavila posodobljena pravila za kvalificiranje na Olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu.

4.6.2020
Ukrepi na področju kategorizacije športnikov v RS zaradi epidemije COVID-19

Ukrepi na področju kategorizacije športnikov v RS zaradi epidemije COVID-19

V luči zagotavljanja obstoječih statusnih pravic, na podlagi kriterijev, Zakona o športu in trenutnih izrednih razmer zaradi epidemije koronavirusa oziroma COVID-19 je OKS-ZŠZ kot rešitev nastale situacije za premostitev teh težav in v pomoč športnikom predlagal Strokovnemu svetu RS za šport sprejetje izrednih ukrepov na področju kategorizacije športnikov v RS, ki jih je dne 18.5.2020 na 5. dopisni seji tudi potrdil.

Sprejeti ukrepi:

 1. Strokovni svet za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ razpisa za oddajo predlogov NPŠZ za kategorizirane športnike v predvidenem aprilskem roku ne razpiše in se izpusti objava evidence 1. 6. 2020.
 2. Kategoriziranim športnikom s statusom mladinskega, državnega, perspektivnega in mednarodnega razreda z obdobjem trajanja 1 leto, se status kategoriziranega športnika podaljša za 8 mesecev in sicer športnikom, katerim kategorizacija poteče 31.5.2020, se podaljša do 31.1.2021 in športnikom, katerim kategorizacija poteče 30.9.2020, se status kategoriziranega športnika podaljša do 31.5.2021.
 3. Kategoriziranim športnikom s statusom perspektivnega, mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda z obdobjem trajanja 2 ali 4 leta, se status kategoriziranega športnika podaljša za 1 leto in sicer športnikom, katerim kategorizacija poteče 31.5.2020, se podaljša do 31.5.2021 in športnikom, katerim kategorizacija poteče 30.9.2020, se status kategoriziranega športnika podaljša do 30.9.2021.
 4. Podaljšanje statusa kategoriziranega športnika iz predhodne 2. in 3. točke predlaganih ukrepov ne velja za tiste kategorizirane športnike, ki jim je bil ta status izredno podaljšan za največ eno leto po zaključku njihove športne kariere in sicer na podlagi točke 1.3.3.6.2 Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS.
 5. Doseženi rezultati športnikov v obdobju po 16.12.2019 bodo vključeni v naslednjo objavljeno evidenco kategoriziranih športnikov.
 6. Do naslednje objave evidence lahko izključno za uveljavljanje individualnih pravic športnika (npr. na področju šolanja, štipendiranja, zaposlitve ipd.) športniki, ki so dosegli oz. dosežejo rezultat v obdobju po 16.12.2019 in so upravičeni do statusa kategoriziranega športnika oziroma višjega statusa kategorizacije, kot ga imajo trenutno, pridobijo začasno potrdilo o kategorizaciji.
20.5.2020
Sproščanje ukrepov na področju športa, sprejeti na seji Vlade RS 18. maja 2020

Sproščanje ukrepov na področju športa, sprejeti na seji Vlade RS 18. maja 2020

Vlada RS na svoji 42.dopisni seji, dne 15. maj 2020, sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti. Odlok dovoljuje izvajanje športnih dejavnosti z 18. majem 2020.

Odlok določa, da:

 • Proces športne vadbe se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi (tudi v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov);
 • Poleg športne vadbe registriranih športnikov je dovoljena tudi prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših;
 • Dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena;
 • Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu in licenčnih seminarjev nacionalnih panožnih športnih zvez.
 •  

Pri izvajanju športnih aktivnosti je potrebno upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19)

Skladno z napovedjo vam pošiljamo podrobnejša navodila glede odpiranja fitnes centrov, ki smo jih prejeli od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Gospodarske družbe (d.o.o., s.p.), ki so ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah, kar večina fitnes centrov je, ne sodijo v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ampak Ministrstva za gospodarstvo, ki ureja njihovo storitveno dejavnost v času, ko je razglašena epidemija, preko Uredbe o začasni prepovedi pretoka blaga in storitev. Zadnji odlok te uredbe je bil sprejet 13. 5. 2020 na seji Vlade RS, ta pa še vedno določa nekaj izjem, ki jim storitvena dejavnost še ni dovoljena. Med temi je tudi dejavnost fitnes centrov. Po besedah državnega sekretarja MGRT g. Zajca na novinarski konferenci je to zato, ker so natančna navodila in priporočila za to specifično dejavnost še v izdelavi.

Medtem, ko Odlok v pristojnosti ministrstva za šport, ki je bil ravno tako sprejet na seji Vlade RS 13. 4. 2020, s 23. 5. 2020 dovoljuje tudi rekreativno vadbo splošne populacije vseh starostnih obdobij, tudi v notranjosti športnih objektov, kar do sedaj ni bilo dovoljeno. Če se v notranjosti športnih društev in javnih športnih objektov nahajajo fitnes trenažerji, namenjeni npr. dopolnilni vadbi športnikov, se skladno z navedenim odlokom lahko uporabljajo, pod enakimi pogoji, kot ostala oprema športnih dvoran.

18.5.2020
Sproščanje ukrepov na področju športa, sprejeti na seji Vlade RS 13. maja 2020

Sproščanje ukrepov na področju športa, sprejeti na seji Vlade RS 13. maja 2020

Spoštovani, obveščamo vas, da je Vlada RS na svoji 16. redni seji, dne 13. 5. 2020 sprejela novelo Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti z novostmi kot so:

 • Vlada je odpravila prepoved procesa športne vadbe v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov.
 • Poleg športne vadbe registriranih športnikov bo po novem dovoljena tudi prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših.
 • Dovoljeno izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. Do sedaj je odlok dovoljeval tekmovanja samo za individualne športne panoge. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.
 • V zvezi z javno veljavnimi programi usposabljanj bo omogočena izvedba predavanj vezana na praktične vsebine in izpite.
 • Vse našteto začne veljati z 23. majem 2020.


Obveščamo vas tudi, da je na omenjeni seji Vlada RS s sprejetjem novega Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji z 18.5.2020, dovolila ponujanje storitev, med katere sodijo tudi športno-rekreativne storitve (npr. organizirana vodena vadba) z izjemo storitev fitnes centrov, bazenov in vodnih aktivnosti na področju turizma. Kaj konkretno pomeni ta začasna prepoved še preverjamo.

Opozarjamo, da je pri izvajanju športnih aktivnosti potrebno upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

14.5.2020
Priporočila, vezana na izvajanje vadbe v času Covid-19 epidemije

Priporočila, vezana na izvajanje vadbe v času Covid-19 epidemije

Spoštovani,

v pričakovanju sproščanja ukrepov na področju športa se na Gimnastični zvezi Sloveniji nadejamo sproščanja ukrepov, ki bodo naslavljala tudi dejavnosti, ki se izvajajo v gimnastičnih društvih.

Priporočila upravljalce prostorov, kjer se izvaja dejavnost gimnastičnih društev:

 • upoštevajte vse ukrepe NIJZ, objavljenih na https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019,
 • v prostoru, kjer se izvaja trenažni proces, naj bo zagotovljenih najmanj 20 m2 na vadečega oz. strokovno usposobljenega oz. izobraženega trenerja,
 • upoštevajte priporočene varnostne razdalje med vsemi, prisotnimi v vadbenem prostoru,
 • poskrbite za sredstva za razkuževanje pred vstopom v prostor, kjer se izvaja trenažni proces,
 • orodja, katere je mogoče razkužiti, upravljalec razkuži po vsaki vadbeni skupini,
 • garderobe in skupni prostori naj bodo zaklenjeni in naj ne bodo na voljo za uporabo,
 • vadbeni prostor se zrači med 12. in 13. uro ter eno uro po zadnji končani skupini dneva.

Priporočila za športnike in športne delavce:

 • v trenažni proces in objekte, kjer se izvaja trenažni proces, vstopajte izključno zdravi,
 • v objekte prihajajte največ 5 minut pred pričetkom vadbe in se po končani vadbi ne zadržujete na lokaciji,
 • v objekte prihajajte oblečeni za vadbo, saj so garderobe zaprte za uporabo,
 • ves čas vzdržujte varnostno razdaljo 2 m,
 • med vsako skupino, ki izvaja trenažni proces, naj bo vsaj 1 uro trenažni prostor brez uporabnikov,
 • priporočamo izvajanje vaj, ki imajo manjši nivo tveganja,
 • v prostor, kjer se izvaja trenažni proces, vnašajte zgolj lastno embalažo s tekočino za hidracijo in te embalaže ne posojajte,
 • ne posojajte lastnih pripomočkov za vadbo, vadite zgolj z lastnimi pripomočki,
 • vadbo, katero je mogoče izvajati na prostem, prestavite na prosto.

Pri ponovnem pričetku izvajanja vadbe vas naprošamo, da na začetku v trenažni proces vključite najmanjše potrebno število vadečih z namenom preprečevanja ponovnega izbruha epidemije, saj ponovna karantena ni v interesu nikogar. V primeru, da NIJZ, MZ, MIZŠ, upravljalec objektov oz. katerikoli drug pristojni organ določijo navodila, ki so strožja od priporočil GZS, slednja ne veljajo več.

Prosimo vas, da tudi v prihodnje spremljate informacije, objavljene preko sredstev javnega obveščanja.

11.5.2020
1 2 3 4 5  ... 
Prihajajoči dogodki
26.9.2020
Ukrainian International Cup Kijev 2020 Kijev, Ukrajina
Ukrainian International Cup Kijev 2020 več >
26.9.2020
Odprto prvenstvo Bežigrada v skokih z male prožne ponjave 2020 Športni center Triglav, Vodovodna 25, Ljubljana
Odprto prvenstvo Bežigrada v skokih z male prožne ponjave 2020 več >
1.10.2020
Svetovni pokal v MŠG in ŽŠG Szombathely 2020 Szombathely, Madžarska
Svetovni pokal v MŠG in ŽŠG Szombathely 2020 več >
10.10.2020
Državno prvenstvo TeamGym 2020 več >
Arhiv dog.: Prihodnji • Pretekli
Sponzorji

Športna Loterija, d. d.


Incertus d.o.o.


MERKUR trgovina, d.o.o.


Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o.


STARIM


PETROL D.D.


Telekom Slovenije d.d.


Zavarovalnica Triglav d.d.


Inštitut za medicino in šport (IMŠ)


Imagine d.o.o.


BTC d.d.


Programe GZS sofinincirata

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez


Fundacija za šport


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport